Kulisserna från Arn-filmen

Arn-filmerna är inspelade i bl.a Trollhättan, Marocko, Skottland och på olika platser i Västergötland. En del kulisser har sparats genom engagerade människor,några har kommit till Gudhem och redan nästa år kommer de att visas för allmänheten. I den gamla stenhallen i Gudhem som idag huserar hundratals orginalstenar från klostrets utgrävningar är lokalen för exponering av kulisserna. Uppbyggnaden av Gudhemskulisserna i Trollhättan sysselsatte 10 man i 3 månader på heltid. Spånskivor, gips och frigolit har i huvudsak använts för att återskapa Gudhems kloster i Arnfilmen. Utvecklingsarbetet med kulisserna är möjligt tack vare utvecklingsstöd från Falköpings kommun och Falköping Nu samt många engagerade människor. Här nedan ser man kulisser från olika inspelningsplatser, Arns svärd har den heliga inskriptionen - In Hoc Signo Vinces (I detta tecken ska du segra).