Pilgrimsbilder

Inom kommunens gränser finns över 2/3 av landets ca 400 gånggrifter. De äldsta är närmare 5000 år gamla. På ängen finns sittbänkar där vandraren kan sätta sig och församlingarna fira gudstjänst.

Tidigt på våren är hela backen gul av tussilago och lärkan drillar i skyn.  Sluttningen ner på båda sidor växer lummig ädellövskog, närmast leden ung lövskog. Några hundra meter neråt längs vägen till Ugglum på vänster sida ligger den gamla kyrkplatsen. Det enda som finns kvar efter den gamla kyrkan är vapenhuset, som nu fungerar som ett kapell.  Det är öppet för pilgrimer för stillhet och andakt.

Nu blåser det nya vindar i byn. Det mesta av odlingsarealen brukas ekologiskt. Många av gårdarna följer Kravorganisationens regler.  Ogräs och skadeinsekter besprutas inte med gifter, organiskt gödselmedel ger sin doft till känna på våren, gamla stenmurar med oxel och körsbärsträd skyddas, små åkerholmar får pryda landskapet.

I närheten av Hornborgasjön klättrar man upp på en moränås, som följer sjöns östra strand ett par kilometer. Från åsryggen har man en nära, fri utsikt mot sjöns fågelliv och åt andra hållet över det gamla odlingslandskapet.  Åsen själv är vackrast vid mitten av maj när fågelbärsträden blommar och backen lyser av backsippor och gullvivor.

På sommaren ingår stränderna i fodermarkerna för kreaturen genom slåtter och bete. Så bevaras gamla svenska lantraser, t ex vänekor, rödkullor, värmländska skogsfår, gutefår och linderödsgrisar. Här får sommarvandraren kontakt med någon av dessa koraser. Hornborga Naturum vid Fågeludden byggdes 1986. Det är sjöns främsta besöksmål. Huset inrymmer en reception med bok- och holkförsäljning, ett bildspel som en introduktion till bygdens och sjöns historia och naturvärden, en utställning om sjöns restaurering och dess nuvarande biologiska mångfald. Ett kafé och toaletter finns också i huset. Omgivningarna är vackra och rogivande särskilt i kvällsljus.

Foto: Reino Korhonen

 1