Vandringsled i Gudhem

Klostret byggdes på nordöstra hörnet av Gudhems kalkplatå. Det ligger högt med oerhört vacker utsikt åt väst, norr och öst med de blånande platåbergen på båda sidorna och Hornborgasjöns fria vattenyta längst i norr. Längst ner i dalgången före Telacka rinner en bäck under vägen från höger till vänster. Området till höger har under klostrets tid och möjligtvis även senare varit en liten sjö eller en uppdämd damm. Uppdämningens avsikt har varit att kunna reglera vattenflödet till längre nedanför liggande Klosterkvarnen. Från Telacka börjar ett småkuperat, småskaligt odlingslandskap med ålderdomlig prägel. Vägarna som leder till flera gamla torpställen liknar forna fägator, drev med stengärdsgårdar på båda sidor. Vandringsleden i Gudhem går mellan Klosterruinen och Forentorps gård - se sista bilden på kartan. 

1. Gudhems klosterruin 2. Telacka  3. Dreven mellan Telacka och Forentorpa  4. Klosterkvarnen  5. Forentorpa ängar  Foto: Reino Korhonen

 1