Litteraturlistan

Blommande trädgårdar och grönskande parker, Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2001-2002
¤
Historien om Sverige, Herman Lindqvist 1992
¤
Spåren av kungens män, Maja Hagerman 1996
¤ 
Gudhems kloster, Jan O. M. Karlsson Gudhems klostermuseiförening 1986
¤ 
Boken om Gudhem, redigerad av Hilding Johansson, Falköping 1971
¤ 
Furstebilder från Folkungatid, Jan Svanberg, Skaraborgs länsmuseum
¤
Katharinaklostret vid Mose berg i Sinai, Gunnel Katharina Wahlström, Carlssons
¤
Böckerna om Arn, Jan Guillou, Piratförlaget
¤
Furstebilder från Folkungatid, Jan Svanberg, Skaraborgs länsmuseum
¤ 
Biskopen och Törntaggen, Red. Johnny Hagberg Skara 2004
¤ 
Cistercienserkloster, Jean-Francois Leroux-Dhuys 2001
¤ 
BIRGER MAGNUSSON-den siste jarlen 2007
¤ 
Ora et Labora, Varnhems klosterkyrka under nio sekler , Skara 2005
¤
Kloster och aristokrati, Catharina Andersson, Göteborg 2006
¤
Askeby Kloster Diocesis Lincopensis III, Utkommer hösten 2007
¤
Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara Stift, Redaktör Johnny Hagberg, Skara 2006

 

"Varnhems kloster före Birger Jarl", red. Markus Hagberg

Skara stiftshistoriska sällskap, 2011
Beställning via Johnny Hagberg, e-post: 
150 kr
 
"Gudhems kloster", red. Markus Hagberg
Skara stiftshistoriska sällskap, 2009
Beställning via Johnny Hagberg, e-post: 
180 kr
 
"Askeby kloster - om klostertid och klosterliv" av Kjell O. Lejon Artos & Norma, 2008 Beställning 
200 kr
 
"Nytt ljus över Askeby kloster", red. Sven Hellström Föreningen Askeby kloster, 2010
Beställning 
100 kr
 
"Fokus Vreta kloster 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster", red. Göran Tagesson, Elisabet Regner, Birgitta Alinder & Lars Ladell
Historiska Museet, Riksantikvarieämbetet, Föreningen Klosterliv i Vreta,2010 Beställning 
150 kr