Välkommen till Arns värld

 Uppe i det frusna Norden ligger ett landskap kallat Västra Götaland. Av många betraktas detta som Svea rikes vagga. På 1100- och 1200 talet var Västra Götaland ett av de ättelandskap som sedermera bildade konungariket Sverige. Området var en maktens högborg och platsen för såväl uppbyggnad av välstånd som förgörande fejder. 

Platserna från denna tid inspirerade författaren Jan Guillou till Arn Magnussons äventyr. I naturen, kyrkorna och ruinerna fann Svensk Filmindustri och Arn-teamet miljöerna som gav filmerna dess känsla och autentiska inramning. Storslagna kulisser och byggnader restes, kompletterande rekvisita lånades in eller specialtillverkades.

  När du reser i dagens Västra Götaland - mellan Vänern och Vättern - låt dig inspireras av spåren från medeltiden. Här kan du resa i historiens och filmens värld - baserad på verkliga händelser.

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren Arns värld!