Pilgrimsvandring Husaby-Forshem

 

Det har länge saknats en led som går mellan två av de stora pilgrimsmålen i vår bygd. Nu är den här - pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem. Leden följer till vissa delar Kinnekulle vandringsled och den nya leden vid Österplana som Länsstyrelsen har tagit fram. Sista biten mot Forshem följer man den gamla järnvägsbanken. Vandringen bjuder på många upplevelser, för såväl den naturintesserade som den kulturellt och andligt intresserade. Leden invigdes på pingstdagen 2007 med tal av regionråd Kent Johansson. Vandringen startade i Forshem.Själva invigningen skedde vid Österplana kyrka mitt på dagen. Vid framkomsten till Husaby firades mässan Toner från en källa med körer och kyrkoherdarna från tre pastorat.

Ladda ner Pilgrimsbroschyren på denna sida.

Utefter leden finns tolv meditationspunkter. Ta med dig en andlig guide på vandringen! Tankeboken Andens frukter finns att köpa (10:-) i Forshems kyrka och Husaby kyrka. Du kan också ta med dig skriften Paradisets nycklar om orkidéerna på Österplana hed och vall.

PAX ET BONUM !