Tredagarsvandring

Vi välkomnar dig till vandring med tid för eftertanke, enkelhet och tystnad. För dem som inte bor i närområdet och vill uppleva vandringsledens rika smörgåsbord av motion, avkoppling, natur, kultur, historia och andlig fördjupning rekommenderar vi att dela vandringen i tre dagsetapper.  Man kan välja att vandra från Falköping till Varnhem eller tvärtom.  Kommunikationer till Varnhem är bil, täta bussförbindelser från  Skövde, Skara och Lidköping, först med tåg till Skövde och Lidköping.  Till Falköping kommer man med bil, tåg och buss.  Hotell finns i Falköping, Skövde och Skara, vandrarhem i Falköping, Gudhem, Broddetorp och Varnhem.  På den här sidan finns Pilgrims folder att ladda ner.  

Dagsetapperna är följande: 

1.  Falköping – Gudhem 

2.  Gudhem – Fågeludden (Hornborga, Broddetorp) 

3.  Fågeludden – Varnhem. 

Gudhem, Broddetorp och Varnhem har en handelsbod för proviantering.  Caféer finns i Gudhem, Hornborga, Fågeludden och i Varnhem.  En enkel vandrare får sova gratis i Gudhem på eget liggunderlag på Klostermuseets vind efter överenskommelse med Klostermuseet, vid Hornborgasjön i Ängsladan på eget liggunderlag efter överenskommelse med Länsstyrelsens platskontor på Fågeludden.