"Lifvet i ett svenskt cistercienserkloster"

Läs här om hur livet kunde vara i ett svenskt cistercienserkloster under medeltiden. Texten är från Svenska Familj-Journalen Band 15, årgång 1876 (Projekt Runeberg)