Gudhems klostermuseiförening

 

Vill Du bli medlem

Vill Du hjälpa till i klostermuseet

 och /  eller vill Du bli guide tag kontakt med oss

072- 151 15 25

  

Medlemsavgiften för 2022 är 50:- och kan betalas med bankgiro 5118-3119 eller med

swish 123 43 318 69

Protokoll förda vid föreningens sammanträden publiceras här.