Pilgrimspasset 

Efter modell från de stora pilgrimsmålen i Europa kan du nu införskaffa ett pilgrimspass och sommartid få stämplar vid de kyrkor du besöker. 

Pilgrimspasset leder till medeltida kyrkor som vallfartsorter under medeltiden och är uppbyggt kring de sju pilgrimsorden:

  • frihet

  • enkelhet

  • bekymmerslöshet

  • tystnad

  • långsamhet

  • delande 

  • andlighet

Passet finns i kyrkorna och på närbelägna turistbyråer. Det gäller för medeltida kyrkor i Skara stift: bl.a.

Forshem, Husaby, Gudhem, Varnhem, Skara, Skälvum, Kungslena och Eriksberg.