Gudhem ¤ Pärlan på Falbygden

 

* I denna DVD-film följer vi Gudhemsbygden under hela år 2006.

* En film där vi träffar profiler i bygden, följer hembygdsföreningens omfattande arbete som utmynnar i 20-års jubileum.

* Årstidsväxlingarna och den skönhet som naturen bidrar med är också högst närvarande.

* En film som förmedlar en stark kärlek till hembygden och dess människor.

* En film som alla människor kan identifiera sig med och som förmedlar en stark bild av en högst vital del av Sverige nämligen "Gudhem i hjärtat av Västergötland".