Pilgrimsböcker

Pilgrimsliv, Handbok för vandrare - förf: H-E Lindström, Verbum förlag

 

Romboleden - 2000, från Mälaren till Nidaros ett norsk-svenskt samarbete. 
Red. Ellen Zirr Broz,  Tage Persson, Härjedalens fornminnes- förening, tel 0684-212 68 fjallmuseet@funasdalsfjall.se

Pilgrimsvandringar i Sverige - 1995, förf: Svenska kyrkans biskopar, köps genom stiftskanslierna eller Svenska Turistföreningen

Pilgrimsland - 1988, förf: Bengt Wadensjö, köps genom Stiftskansliet, Box 186, 
651 01  Karlstad, tel 054-172410   

Jämt- Norgevägen. Vandringsguide i pilgrimsspår (2003) Härnösands stift, tel 0611 - 254 00.

Pilgrimsleden S:t Olof. Vandringsguide (2000). Härnösands stift 0611 - 254 00

Pilgrimsleden S.t Olof. Selånger - Stikklastad - Trondheim. Broschyr (2003) Laila Grubb tel. 060 - 552009.

Sankt Olof i Dalarna, kult och vallfart. En nyutkommen bok som ges ut av projektet Pilgrim i Dalarna och kan köpas för 160:- på Dalarnas Museum tel 023-765500

Pilgrimsböcker till försäljning på Pilgrimscentrum i Vadstena (gemensamt för Svenska kyrkan, Linköpings stift och Vadstena församling; med ekumenisk bas) Klostergatan 7 (närmast Klosterkyrkan) S-592 30 VADSTENA, Sweden. Tel, rec, fax: +46 (0)143 10571 Välkommen även med e-mail: pilgrim@mbox301.swipnet.se 

Det sjunger under skosulorna - 1997, 180 sidor, förf: H-E Lindström

Gå med Gud, ett sätt att erövra långsamhetens kultur, 1999, 192 sidor, red : H-E Lindström 

Vadstena, pilgrimstad i 600 år - För.G:la Vadstena småskr. 1999, 48 s, förf: Anna Eklundh 

Lilla Pilgrimsboken - blå 2:a upplagan 2000, = utökad till 121 sidor, red : H-E Lindström 

Maktkamp, om ondska och godhet - 1994, 134 sidor, författare: H-E Lindström 

I en portuppgång på söder - 1989/1992, 60 sidor, författare: H-E Lindström 

På väg - ord under vandring

Livsvandring, om den franciskanska pilgrimsrörelsen i Sverige - 1995, 60 sidor, red: H-E L. 

Barmhärtighet och solidaritet -2001, 25 sidor, red: H-E Lindström & Susanne Jansson

Barmherzigkeit und solidarität -2001, 25 sidor, red: H-E Lindström & Susanne Jansson  

Compassion and solidarity, -2001, 25 sidor, red: H-E Lindström & Susanne Jansson  

Vandra tilsammans, dikter från vägen - 2001, 28 sidor, red: H-E Lindström, mfl.

PILGRIMSFOLDRAR

Emil i Eken - 1991, särtryck ur I en portuppgång på söder, 11 sidor, <A5, författare: H-E Lindström 

På väg, från en pilgrimsvandring runt Linköpings stift - 1997, 8 sidor, A5, författare: H-E L. 

Ökenvandringen - 1993, särtryck ur Maktkamp, 15 sidor, A5, författare: H-E Lindström 

Inre och yttre vandring, om pilgr.vandr. 5 kännetecken - ur Gå med Gud, 10 sidor, A5, förf: H-E L. 

Birgitta Birgersdotter, Pilgrimernas pilgrim - 2000, 4 sidor, A5, författare: H-E Lindström 

Pilgrimsvandring med Frälsarkransen - 2000, 6 sidor,  författare: Birgit Grefbäck o M Lönnebo 

De fyra elementen, meditationer över vatten, luft, jord, eld - ur Gå med Gud, 10 sidor,  förf: H-E L. 

Sökande efter pilgrimens själ - de 7 nycklarna - ur Gå med Gud, 3 sidor, A5, förf: H-E L

Bönetält - viks ihop till en bordprydnad med 6 böner, 1985, 1 sida,författare: CAAurelius o Tbernhold