Pilgrimsvandring

 

Sveriges medeltid finns bevarad i Västergötlands kyrkor. Den tidens pilgrimer färdades ofta långväga för att nå heliga mål och platser. Precis som de kan vi vallfärda till platser med värden utöver det vanliga. Vårt behov av det heliga och av inre frid har inte förändrats sedan medeltiden. Det behövs som en motvikt till materiella krav, till ljudbrus. tidsbrist, splittring och tvånget att ständigt vara tillgänglig.

Pilgrimspasset leder till sju kyrkor som vallfartsorter under medeltiden och är uppbyggt kring de sju pilgrimsorden. Det finns i kyrkorna och på närbelägna turistbyråer. Passet gäller för sju medeltida kyrkor i Skara stift: Forshem, Husaby, Gudhem, Varnhem, Skara, Kungslena och Eriksberg.  Läs mer om pilgrimsvandringar i Skaraborg.

Res eller vandra till dem som en nutida pilgrim. Bra att ha med på vandringen är den nyutkomna Vandringsguiden som beskriver hela leden i ord och bild med tips på övernattning, matställen på vägen etc. Finns bl.a på turistbyråer och i Gudhems klostermuseum. Du kan också ta med en andlig guide - Andens frukter. Ladda ner den här

Pilgrimstanken kan sammanfattas i sju ord: Frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, långsamhet, delande och andlighet.

PAX ET BONUM!

Vi välkomnar till vandring med tid för eftertanke, tystnad och enkelhet. Vår pilgrimsled har följande att erbjuda: 


 

För pilgrimer

Stillhet och andakt i skön natur, i kyrkor och klosterställen. Miljöer med minnen från gångna generationers fromhet. Gemenskap med andra vandrare.

För kulturintresserade

Lämningar från alla epoker av människans kultur sedan istiden omgiven av modernt jordbruk, flitigt företagande och aktivt föreningsliv.

För naturintresserade

Närkontakt med Västergötlands platåberg. Spännande flora i bergsluttningars lövskogar och orkidékärr. Blomsterprakt vid vägkanter och naturreservat. Rikt fågelliv längs Hornborgasjöns stränder och i ett jordbrukslandskap med ålderdomlig prägel. 

Jesus blir mottagen efter sin långa pilgrims-vandring. Målningen är utförd av Fra Bartolomeo (1475-1517)Foto: Corbis


 

Olofskorset används som pilgrimssymbol och för att märka pilgrimsleder med anknytning till S:t Olof och Trondheim. S:t Olof är  också Falköpings skyddshelgon.    

 På väg, på väg

genom land och stad

uppbrottets tid är här.

Axla din ränsel,

ta tag i din stav

och gå ut dit fötterna bär.

På väg, dit fötterna bär.