24 november    

Medeltidsdag i Gudhem

Det stora intresset för de kommande Arn-filmerna sätter tydligt sin prägel på arbetet i Gudhems församling under hösten. Medeltidstemat kommer att vara genomgående i all verksamhet, från barngrupperna till syföreningen.  Hela dagen visas den bemålade avgjutningen av Drottning Katarina i Gudhems klostermuseum.

12.00  "Klosterrov med konsekvenser".  Illustrerat med ballader -  Föredrag av Gudrun Wäpling
14.00  Riddarmässa med barngrupperna  -  Magnus Carlsson, präst i Gudhem 
17.00  Ekumenisk Taizégudstjänst  med körer i Gudhems kyrka
18.00  Ljusvandring med ungdomar i Gudhems klosterruin
19.00  Medeltidsmusik i Gudhems kyrka
20.00  Medeltidsbuffé i Café Cecilia