De Vandrande Kvinterna är sex sångare och musiker som förenats kring intresset för den färgstarka och fascinerande musiken från Europas medeltid. Vid tiden för folkvandringen och  expansionen från Orienten förs ny musik med nya instrument in. Bland pilgrimer och allmoge sprids musiken och på marknadsplatser kring de centrala vallfärdsklostren hörs toner från luta, fiddla, skalmeja och slagverk. Munkarna tar intryck av dessa klanger och färgar bönesången med dessa nya rytmer och stämmor. Att återskapa klanger från denna tid är De Vandrande Kvinternas främsta mål. I den medeltida musikens enkelhet och vackra texter bor en hänförande kraft som föds på nytt var gång den framförs.

Lyssna på musiken och känn er förflyttad tillbaka till medeltiden för en stund.